top of page

Här beskriver vi några av våra vanligaste behandlingsmetoder. Det finns såklart fler metoder vi använder oss av och ofta använder vi dessa kombinerat. Vi väljer tillsammans med er vilka metoder som bedöms vara till bäst hjälp för just dig. 

Våra behandlingsmetoder

Här beskriver vi några av våra vanligaste behandlingsmetoder. Det finns såklart fler metoder vi använder oss av och ofta använder vi dessa kombinerat. Vi väljer tillsammans med er vilka metoder som bedöms vara till bäst hjälp för just dig. 

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin är en medicinsk specialitet som inriktar sig på att behandla och förebygga skador och hälsoproblem relaterade till fysisk aktivitet. Det syftar också till att förbättra individers prestation och främja deras övergripande välbefinnande.

Idrottsmedicin involverar förebyggande åtgärder såsom skadeförebyggande träning, samt förebyggande av överansträngning. Genom att identifiera riskfaktorer och implementera rätt strategier kan man minska risken för skador Vi på Fysioterapi Legitim är utbildade inom idrottsmedicin och kan hjälpa dig med din idrottsskada. 

Smärt-rehabilitering

Smärtrehabilitering hos fysioterapeut är en specialiserad form av vård som fokuserar på att behandla och hantera smärta genom fysisk terapi och rehabilitering. Fysioterapeuter med expertis inom smärtrehabilitering arbetar med patienter för att minska smärta, förbättra funktion och återfå en aktiv livsstil. Utöver fysisk träning inkluderas även patientutbildning om smärthantering. En viktig del av smärtrehabilitering är att fysioterapeuten arbetar tillsammans med patienten för att sätta realistiska mål och utvärdera framsteg över tid. Genom att ha en aktiv och engagerad roll i rehabiliteringsprocessen kan patienten få verktyg för att självständigt hantera sin smärta och förbättra sin livskvalitet.

Medicinsk akupunktur

Medicinsk akupunktur är en terapeutisk metod som använder tunna nålar för att stimulera specifika punkter på kroppen. Denna form av akupunktur utövas inom ramen för konventionell medicin och kombineras ofta med andra behandlingsmetoder. Det är en behandlingsmetod som kan vara effektiv för att lindra smärta

Formgjutna inlägg

Vi kan gjuta inlägg som är avformade av din fot för att avlasta och rehabilitera. Detta kan vara en mycket effektivt behandling vid till exempel hälsporre och hälsmärta hos barn och ungdomar.  ungdomar

Vi formgjuter inläggen efter dina fötter och vi tillverkar dem i olika material, ytskick och hårdhet allt för att du skall få så mycket effekt, optimal passform och komfort som möjligt. Vi har sedan 2012 utformat inlägg och har med erfarenhet och forskning lärt oss när, var och vilka inlägg som fungerar bäst för dig. Alla som tillverkar inlägg här har en medicinsk utbildning som leg. sjukgymnast/fysioterapeut i grunden.

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjuk-gymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

Ortopedisk Manuell Terapi är ett specialist- område inom karaktärs-ämnet sjukgymnastik (fysioterapi).

Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i ryggrad och extremiteter.

Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastnings-tester. Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

Basal kroppskännedom

Basal Kroppskännedom (BK), är en sjukgymnastisk, vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod. BK bygger på en helhetssyn på människan, där kropp och själ är en odelbar enhet. Det innebär också att BK är ett förhållningssätt för den som utövar det. BK kan användas både i förebyggande och behandlande syfte och är möjligt att utöva för de flesta människor.

BK kan användas individuellt och i grupp, och utgörs av olika kroppsövningar i liggande, sittande, stående och gående, där man också arbetar med andning och rösten. Även meditation och beröring ingår.

Övningarna utgår från kroppen. De syftar till att medvetandegöra, stärka och frigöra leder och muskler så att man kan röra sig harmoniskt och balanserat. Detta påverkar kroppens funktioner och rörelsemönster.

Övningarna innebär också medvetenhet om andning och mental närvaro. Genom övningarna uppnås och fördjupas kontakt med kroppens uttryckssätt, vilket ökar medvetenheten om vårt inre liv. Man kan säga att övningarna bygger en bro mellan det medvetna och det omedvetna. Mental närvaro är att rikta uppmärksamheten i nuet, i övandet, i varandet.

Syftet med BK är fr.a. att öka förmågan till närvaro, så att vi är mer medvetna om våra handlingar, i relation till oss själva och omvärlden. Att veta mer om oss själva ger oss en utgångspunkt att agera från.

Stötvågs-behandling

Stötvågsbehandling inom fysioterapi är en terapeutisk metod som använder ljudvågor med hög energi för att behandla smärta och främja läkning i muskuloskeletala vävnader. Genom att applicera stötvågor på specifika områden kan fysioterapeuten stimulera kroppens självläkningsprocesser och minska smärta i muskler, senor och leder. Stötvågsbehandling kan vara effektiv vid behandling av olika tillstånd, såsom tendinopatier och bursiter. 

Vad våra patienter säger

Aija

Är väldigt nöjd efter första besöket idag. Proffesionellt, förtroendegivande, lugnt och vänligt. Det bästa!
bottom of page